Khi chim đâu, hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi chim đâu, hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X