Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt được:

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt được:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân của Nhật đạt được 183 tỉ USD

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X