Năm 1961, quốc gia nào trên thế giới phóng con tàu vũ trụ đưa con người đầu tiên

07/01/2021 10

Câu Hỏi:
Năm 1961, quốc gia nào trên thế giới phóng con tàu vũ trụ đưa con người đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ đưa con người đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X