Ngày 8-8-1967, một tổ chức Liên minh kinh tế - chính trị đã ra đời ở Đông Nam Á

07/01/2021 122

Câu Hỏi:
Ngày 8-8-1967, một tổ chức Liên minh kinh tế - chính trị đã ra đời ở Đông Nam Á với tên gọi là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ngày 8-8-1967, một tổ chức Liên minh kinh tế - chính trị đã ra đời ở Đông Nam Á với tên gọi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X