Một trong những nguyên nhân khiến ây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những nguyên nhân khiến ây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những nguyên nhân khiến ây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là thị trường được mở rộng, công nghiệp chế biến dàn hoàn thiện

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X