Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống, sản xuất và xuất khẩu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X