Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X