Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do ttăng năng suất cây trồng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X