cây điều được trồng nhiều nhất ở:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

cây điều được trồng nhiều nhất ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cây điều được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X