Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X