Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam (1919 – 1929) là:

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam (1919 – 1929) là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam (1919 – 1929) là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với đế quốc, tay sai

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X