Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your

02/12/2020 238

Câu Hỏi:
Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills. Are the sentences true or false? Your browser does not support the audio element.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu:
Dan thức dậy sớm.
Thông tin:
Dan: Oh, I get up very early.
=> đúng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu:

Anh ấy có bữa ăn sáng nhẹ.

Thông tin:
Dan: I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu:
Anh ấy là một sinh viên => đúng
Thông tin:
Dan: At 11 o'clock I go to university.
=> sai
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu:

Dan ăn trưa ở nhà.
Thông tin:
Dan: I have lunch at about 2 o'clock at the university.
=> sai
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Câu.
Anh ấy đi bơi sau giờ học.
Thông tin:
Interviewer: What do you do after classes?
Dan: Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.
=> sai
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Câu.

.
Dan xem TV hoặc lướt web trước khi đi ngủ.
Thông tin:
Dan: I have dinner at 7 o'clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock.
=> đúng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
fitness (n): vừa vặn
morning exercise (n): tập thể dục buổi sáng
training (n): đào tạo
workout (n): tập thể lực
=> A workout makes the body more efficient and enhances the body's ability to respond to stress.

Tạm dịch:
Tập thể lực làm cho cơ thể hiệu quả hơn và tăng cường khả năng phản ứng với stress của cơ thể.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
medication (n): thiền định
thinking (n): suy nghĩ
silence (n): im lặng
calmness (n): sự bình tĩnh
=> Many doctors recommend medication as a way to reduce stress.

Tạm dịch:
Nhiều bác sĩ khuyên tập thiền định như một cách để giảm căng thẳng.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X