Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu sau đây

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X