Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 số 2 (có đáp án)

Bộ đề số 2 luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh học có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật?

A. Mối quan hệ giữa vật chủ - vật kí sinh là sự biến tướng của quan hệ con mồi - vật ăn thịt

B. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể chung sống trong cùng một sinh cảnh

C. Trong tiến hoá, các loài gần nhau về nguồn gốc thưởng hướng đến sự phân li về ổ sinh thái của mình

D. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hoá

Câu 6. Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu sau đây sai?

A. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.

B. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài

C. Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi.

D. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật.

Câu 8. Trao đổi đoạn không cân giữa 2 crômatit trong cặp tương đồng gây hiện tượng

A. Chuyển đoạn.

B. Đảo đoạn.

C. Hoán vị gen.

D. Lặp đoạn và mất đoạn

Câu 9. Trong nuôi cấy mô ở thực vật, muốn chồi mọc nhanh và khỏe, người ta xử lí tỉ lệ các phitohoocmon như sau:

A. Tỉ lệ xitokinin cao hơn auxin

B. Tỉ lệ auxin cao hơn xitokinin

C. Tỉ lệ xitokinin cao hơn axit abxixic

D. Tỉ lệ axit abxixic cao hơn xitokinin

Câu 10. Biện pháp nào sau đây không có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng

A. ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng rừng

B. xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên

C. vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư

D. chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất

Câu 12. Hổ, báo bò sát đất đến gần con mồi rồi rượt đuổi cắn vào cổ con mồi là tập tính:

A. Tập tính kiếm ăn

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính di cư

D. Tập tính sinh sản

Câu 13. Hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?

A. Rễ cây hút nước quá ít.

B. Cây thoát nước ít hơn hút nước.

C. Cây thoát hơi nước nhiều.

D. Cây hút nước ít hơn thoát hơi nước

Câu 14. Ở người, tính trạng có túm lông trên tai di truyền

A. thẳng theo bố

B. chéo giới

C. độc lập với giới tính

D. theo dòng mẹ

Câu 16. Quang hợp không có vai trò nào sau đây?

A. Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ và giải phóng oxi.

B. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.

C. Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng.

D. Điều hòa tỉ lệ khí $O _{2} / CO _{2}$ của khí quyển.

Câu 19. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?

A. Rêu, hạt trần

B. Rêu, quyết

C. Quyết, hạt kín

D. Quyết, hạt trần

Câu 20. Một loài thực vật, gen A: cây cao, gen a : cây thấp; gen B: quả đỏ. gen b : quả trắng. Cho cây có kiểu gen Ab/aB giao phấn với cây có kiểu gen Ab/aB. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ lệ kiểu hình ở $F _{1}$ là:

A. 1 cây cao, quả đỏ : 1 cây cao, quả trắng : 1 cây thấp, quả đỏ : 1 cây thấp, quả trắng.

B. 1 cây cao, quả đỏ : 1 cây thấp, quả trắng

C. 1 cây cao, quả trắng : 2 cây cao, quả đỏ : 1 cây thấp, quả đỏ

D. 3 cây cao, quả trắng : 1 cây thấp, quả đỏ

Câu 21. Phát biểu nào sau đây KHÔNG chính xác khi nói về cảm ứng ở động vật đa bào?

A. Các động vật có hệ thần kinh dạng ống có sự tiến hóa của não bộ thành 5 phần bao gồm: bán cầu đại não trái, bán cầu đại não phải, não giữa, hành não và tiểu não

B. Mức độ phát triển của hệ thần kinh càng cao, số lượng các phản xạ có điều kiện và khả năng học tập của động vật càng nhiều

C. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ, hầu hết phản xạ của chúng là phản xạ không điều kiện

D. Các loài động vật thuộc lớp côn trùng đều có não bộ.

Câu 22. Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái của thế hệ P. Thực hiện phép lai P:♀Aa x ♂aa thu được $F _{1}$. Các cây $F _{1}$ giao phấn ngẫu nhiên, thu được $F _{2}$. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n, thể tam bội không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. $F _{1}$ có tối đa 5 loại kiểu gen.

II. $F _{2}$ có tối đa 9 loại kiểu gen.

III. $F _{1}$ có 100% kiểu hình hoa đỏ.!IV. $F _{2}$ có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến

B. Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN

C. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa

D. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nucleotit

Câu 25. Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình

A. khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử

B. khi ở trạng thái đồng hợp tử

C. chỉ ở một phần cơ thể mang đột biến

D. thành kiểu hình ngay ở thế hệ sau

Câu 26. Khi nói đến dòng mạch rây trong cây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vận chuyển nước từ đất → mạch rây của rễ → mạch rây trong thân → lá và các bộ phận khác

B. Vận chuyển ion khoáng từ đất → mạch rây của rễ → mạch rây trong thân → lá và các bộ phận khác

C. Vận chuyển nước và ion khoáng từ đất → mạch rây của rễ → mạch rây trong thân → lá và các bộ phận khác

D. Vận chuyển đường saccarozơ, các axit amin, hoocmon thực vật… từ lá đến mạch rây của thân → tế bào của cơ quan chứa (rể…)

Câu 27. Trong hệ sinh thái trên cạn, thực vật hấp thụ nitơ qua hệ rễ dưới dạng

A. $N O_{3}^{-}$ và $N H_{4}^{+}$

B. $N O$ và $N H_{4}^{-}$

C. $N O_{3}^{-}$ và $N_{2}$

D. $N_{2} O$ và $N O_{3}$

Câu 28. Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?

A. Diệp lục a, b.

B. Diệp lục a.

C. Diệp lục b.

D. Diệp lục a, b và carotenoit.

Câu 31. Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính?

A. Diệp lục a và carôten

B. Diệp lục a và xantôphyl

C. Diệp lục a và diệp lục b

D. Diệp lục a và phicôbilin

Câu 32. Kiểu phân bố nào là phổ biến nhất trong tự nhiên?

A. Phân bố theo nhóm

B. Phân bố ngẫu nhiên

C. Phân bố đồng đều

D. Phân bố theo độ tuổi

Câu 35. Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

A. Lông hút ở rễ

B. Mạch gỗ ở thân.

C. Cành cây.

D. Lá cây

Câu 37. Ở giai đoạn trẻ em, nếu cơ thể thiếu hoocmôn tirôxin thì sẽ gây ra hậu quả nào sau đây?

A. Các đặc điểm sinh dục phụ kém phát triển

B. Các đặc điểm sinh dục phụ phát triển nhanh hơn bình thường

C. Người nhỏ bé hoặc khổng lồ

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém phát triển.

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 số 2 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21A
Câu 2DCâu 22C
Câu 3BCâu 23D
Câu 4ACâu 24B
Câu 5ACâu 25B
Câu 6DCâu 26D
Câu 7BCâu 27A
Câu 8DCâu 28D
Câu 9ACâu 29B
Câu 10DCâu 30C
Câu 11BCâu 31C
Câu 12ACâu 32A
Câu 13DCâu 33B
Câu 14ACâu 34B
Câu 15BCâu 35D
Câu 16CCâu 36A
Câu 17BCâu 37D
Câu 18BCâu 38C
Câu 19BCâu 39B
Câu 20CCâu 40A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X