He is a very intelligent boy, _____ he is very lazy

Điền Chính Quốc |  16/05/2022 448

Hướng dẫn điền từ vào chỗ trống trong câu He is a very intelligent boy, ____ he is very lazy. Câu hỏi nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 8 : Films

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
He is a very intelligent boy, _____ he is very lazy

TRẢ LỜI
He is a very intelligent boy, but

he is very lazy.

Tạm dịch: Cậu ấy là một cậu bé rất thông minh, nhưng cậu ấy rất lười.

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
He is a very intelligent boy, _____ he is very lazy
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: A

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X