Đoạn tư liệu dưới đây đề cập đến nhiệm vụ nào của hải đội Hoàng Sa dưới thời các

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đoạn tư liệu dưới đây đề cập đến nhiệm vụ nào của hải đội Hoàng Sa dưới thời các chúa Nguyễn?
Tư liệu: “Giữa biển có một bãi cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng (…) Từ cửa biển Đại Chiêm đến cửa sa Vinh, mỗi lần có gió Tây - Nam thì thương thuyền của các nư

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đoạn tư liệu “Giữa biển có một bãi cát dài..." đề cập đến nhiệm vụ thu gom hàng hóa của tàu nước ngoài bị đắm của hải đội Hoàng Sa dưới thời các chúa Nguyễn

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X