Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc _______ với đoạn mạch đó

27/11/2020 101

Câu Hỏi:
Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc _______ với đoạn mạch đó.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.
Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Nối tiếp với nguồn

B. Song song với nguồn

C. Phía trước nguồn

D. Phía sau nguồn

Hiệu điện thế của lớp tiếp xúc p - n có tác dụng:

A. Tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản

B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n

C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p

D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n

Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực một nguồn điện phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Nối tiếp với nguồn điện

B. Phía trước nguồn điện

C. Song song với nguồn điện

D. Phía sau nguồn điện

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

A. Điện một chiều (DC), GHĐ bằng 220 V

B. Điện xoay chiều (AC), GHĐ nhỏ hơn 220 V

C. Điện một chiều (DC), GHĐ lớn hơn 220 V

D. Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Mắc phía trước bóng đèn

B. Mắc phía sau bóng đèn

C. Mắc song song với bóng đèn

D. Cả ba cách mắc

Cách mắc vôn kế nào sau đây là đúng?

A. 1, 2 và 3

B. 1 và 4

C. 2 và 3

D. 1, 2, 3 và 4

Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần chú ý chọn vôn kế:

A. Có kích thước phù hợp

B. Có giới hạn đo phù hợp

C. Có độ chia nhỏ nhất phù hợp

D. Kết hợp B và C

Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

A. Kích thước của vôn kế

B. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế.

C. Cách mắc vôn kế trong mạch.

D. Kim chỉ tại vạch số 0 của vôn kế.

Vôn kế dùng để đo gì?

A. Tác dụng của dòng điện

B. Cường độ dòng điện

C. Hiệu điện thế

D. Cường độ điện thế

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X