Khi khóa K mở, vôn kế chỉ:(13)

27/11/2020 61

Câu Hỏi:
Khi khóa K mở, vôn kế chỉ:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X