Vôn kế dùng để đo gì ?

Giang |  27/11/2020 53

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Vôn kế dùng để đo gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 25: Hiệu điện thế

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Vôn kế dùng để đo gì?

TRẢ LỜI

Vôn kế là một dụng cụ điện tử được sử dụng để đo sự khác biệt tiềm năng hoặc điện áp giữa 2 điểm trong mạch điện hoặc điện tử.

Đơn vị chênh lệch tiềm năng được đo bằng vôn (V).

Vôn kế dùng để đo điện áp giữa hai điểm trong mạch điện

Vôn kế dùng để làm gì?

Với thiết bị điện tử này, bạn có thể đo điện áp hay đo sự chênh lệch hiệu điện thế giữa hai điểm của mạch điện một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đồng thời, vẫn giữ nguyên điện áp của mạch như ban đầu.

Nguyên lý hoạt động của Vôn kế

Nguyên lý chung: nó phải được mắc song song với đối tượng muốn đo điện áp (do vôn kế có hiệu điện thế cao, hiệu điện thế sẽ gần như bằng không nếu mắc nối tiếp). Trong các mạch song song, hiệu điện thế đều giống nhau trong từng điểm. Do đó, nguồn và dụng cụ này sẽ luôn có hiệu điện thế bằng nhau.

Về lý thuyết: để có được một vôn kế lý tưởng, bạn cần lắp đặt nguồn điện trở vô cực để dòng điện thu hút gần như bằng không. Bởi vì, theo cách này sẽ không làm mất năng lượng trong thiết bị. Tuy nhiên, trong thực tế việc làm đó không khả thi vì không có bất cứ vật liệu, thiết bị nào có sức đề kháng vô hạn.

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Vôn kế dùng để đo gì?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: C

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X