Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch

27/11/2020 172

Câu Hỏi:
Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X