Đầu thế kỉ XX, quần đảo Trường Sa được sáp nhập vào tỉnh nào?

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đầu thế kỉ XX, quần đảo Trường Sa được sáp nhập vào tỉnh nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đầu thế kỉ XX, quần đảo Trường Sa được sáp nhập vào tỉnh Bà Rịa.
Năm 1887, Pháp và triều đình Mãn Thanh ký công ước hoạch định biên giới trên bộ và trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Ngày 15/6/

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X