Đâu không phải là đặc điểm thể hiện sự giống nhau giữa ARN với ADN?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đâu không phải là đặc điểm thể hiện sự giống nhau giữa ARN với ADN?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ý D sai, nucleotit trong ADN và trong ARN khác nhau về thành phần đường 5C: trong ADN là đường deoxyribose; còn đường trong ARN là đường ribose

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X