Loại bazơ nitơ có ở ARN và không có ở ADN là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loại bazơ nitơ có ở ARN và không có ở ADN là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Uraxin có ở ARN và không có ở ADN

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X