Đánh giá như thế nào về giai cấp địa chủ Việt Nam ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đánh giá như thế nào về giai cấp địa chủ Việt Nam ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giai cấp địa chủ Việt Nam là một bộ phận của giai cấp này là tay sai của thực dân. Một bộ phận có tinh thần dân tộc chống Pháp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X