Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của địa hình nước ta?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của địa hình nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đặc điểm không phải là đặc điểm của địa hình nước ta là: Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích. 
Đặc điểm địa hình nước ta:
- Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp:

  • Địa hình cao dưới 1000m chiếm 85%,
  • Địa hình núi trung bình 14%,
  • Địa hình núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.
- Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích đất đai.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vì sao địa hình nước ta nhiều đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp?

Lãnh thổ nước ta được hình thành rất sớm, bị bào mòn lâu dài do tác động của ngoại lực (gió, sông,…) sau đó lại được nâng lên của các kì vận động tạo núi nên địa hình nước ta có rất nhiều đồi núi nhưng lại chủ yếu là đồi núi thấp.

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Đặc điểm chung của địa hình nước ta là: Địa hình đồi núi chiếm phần lớn nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, cấu trúc địa hình khá đa dạng nhưng có 2 hướng chính là hướng vòng cung và hướng tây bắc – đông nam, địa hình chịu tác động của con người và địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa => .....

Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là


Đáp án: A. Tây bắc-đông nam và vòng cung
Giải thích: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là hướng tây bắc-đông nam và vòng cung, ngoài ra còn có một số hướng khác trong phạm vi hẹp. (trang 102 SGK Địa lí 8).

Đâu không phải là đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Địa hình chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa.

Phát biểu nào dưới đây không đúng về đặc điểm địa hình nước ta?

Phát biểu không đúng về đặc điểm địa hình nước ta là “Hướng núi vòng cung thể hiện rõ nhất ở vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc” vì 2 vùng núi này có hướng núi chính là Tây Bắc - Đông Nam; còn hướng vòng cung thể hiện rõ ở vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam

Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn


Đáp án: D. Tân kiến tạo
Giải thích: Đến Tân kiến tạo, vận động tạo núi Hi-ma-lay-a đã làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa... (trang 101 SGK Địa lí 8).

Hướng vòng cung của địa hình nước ta thể hiện trong các khu vực

Hướng vòng cung của địa hình nước ta thể hiện trong các khu vực vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo những nhân tố chủ yếu nào?


Đáp án: D. Cả 3 nhân tố trên.
Giải thích: (trang 102 SGK Địa lí 8).

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X