Vì sao địa hình nước ta nhiều đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao địa hình nước ta nhiều đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lãnh thổ nước ta được hình thành rất sớm, bị bào mòn lâu dài do tác động của ngoại lực (gió, sông,…) sau đó lại được nâng lên của các kì vận động tạo núi nên địa hình nước ta có rất nhiều đồi núi nhưng lại chủ yếu là đồi núi thấp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là


Đáp án: A. Tây bắc-đông nam và vòng cung
Giải thích: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là hướng tây bắc-đông nam và vòng cung, ngoài ra còn có một số hướng khác trong phạm vi hẹp. (trang 102 SGK Địa lí 8).

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Đặc điểm chung của địa hình nước ta là: Địa hình đồi núi chiếm phần lớn nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, cấu trúc địa hình khá đa dạng nhưng có 2 hướng chính là hướng vòng cung và hướng tây bắc – đông nam, địa hình chịu tác động của con người và địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa => Nhận định: Hướng núi chính đông bắc - tây nam là không đúng.

Đâu không phải là đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Địa hình chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa.

Phát biểu nào dưới đây không đúng về đặc điểm địa hình nước ta?

Phát biểu không đúng về đặc điểm địa hình nước ta là “Hướng núi vòng cung thể hiện rõ nhất ở vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc” vì 2 vùng núi này có hướng núi chính là Tây Bắc - Đông Nam; còn hướng vòng cung thể hiện rõ ở vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam

Địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau trong giai đoạn


Đáp án: D. Tân kiến tạo
Giải thích: Đến Tân kiến tạo, vận động tạo núi Hi-ma-lay-a đã làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa... (trang 101 SGK Địa lí 8).

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi theo những nhân tố chủ yếu nào?


Đáp án: D. Cả 3 nhân tố trên.
Giải thích: (trang 102 SGK Địa lí 8).

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X