Đặc điểm của cao nguyên Đồng Văn, Mộc Châu, Sơn La gì?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm của cao nguyên Đồng Văn, Mộc Châu, Sơn La gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm của cao nguyên Đồng Văn, Mộc Châu, Sơn La là cấu tạo chủ yếu bởi đá vôi.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X