Đặc điểm nào đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điểm nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc nước ta là địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích; đây là đặc điểm cơ bản quy định những tính chất khác của thiên nhiên vùng núi Đông Bắc. Địa hình vùng núi Đông Bắc có đặc điểm là có hướng nghiêng chung thấp dần từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam, vùng chủ yếu là đồi núi thấp với 4 cánh cung nổi bật là Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều.

Đặc điểm nào đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc?

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc?

Đỉnh Phu Luông không thuộc vùng núi Đông Bắc, nó thuộc dãy Hoàng Liên Sơn thuộc vùng núi Tây Bắc.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc?

Đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc là chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 13.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

Ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là sông Hồng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10.

Thung lũng sông tạo nên ranh giới giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc là

Thung lũng sông tạo nên ranh giới giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc là thung lũng sông Hồng

Đặc điểm nổi bật không phải của vùng núi Đông Bắc là:

Đặc điểm nổi bật không phải của vùng núi Đông Bắc là đồng bằng rộng lớn ở hạ lưu sông.

Ở vùng núi Đông Bắc, từ Tây sang Đông lần lượt là các cánh cung:

Ở vùng núi Đông Bắc, từ Tây sang Đông lần lượt là các cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta, nguyên nhân là do chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc.

Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc nào tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số?

Ở vùng núi Đông Bắc, dân tộc tham gia đấu tranh trong phong trào đấu tranh của dân tộc thiểu số là Hán, Nùng, Dao.

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta do:

Vùng núi Đông Bắc là nơi lạnh nhất nước ta do chịu tác động lớn của gió mùa Đông Bắc. 

Vùng núi Đông Bắc là nơi đón những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên và cũng là nơi đón những đợt gió mùa Đông Bắc cuối cùng kết hợp với địa hình có hướng vòng cung mở rộng về phía Bắc (đóng gió) nên vùng núi Đông Bắc chịu ảnh hưởng lớn nhất của gió mùa Đông Bắc và lạnh nhất nước ta.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X