Theo quan điểm địa kinh tế thì vị trí địa lí nước ta có đặc điểm là gì?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Theo quan điểm địa kinh tế thì vị trí địa lí nước ta có đặc điểm là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo quan điểm địa kinh tế thì vị trí địa lí nước ta có đặc điểm là: nằm ở khu vực phát triển năng động của thế giới.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X