Điểm giống nhau giữa đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long là gì?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm giống nhau giữa đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điểm giống nhau giữa đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long là đều là đồng bằng châu thổ, có địa hình thấp và bằng phẳng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X