Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:
- mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện
- mang tính chất loài và di truyền
- trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống
- có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời
- phản ứng tương ứng với kích thích
Vậy đặc điểm sai là D.
Mặc dù số lượng các phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng có giới hạn và không gia tăng thêm

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ không điều kiện

Đi ngoài trời nắng, da đổ mồ hôi là phản xạ không điều kiện.
Đây là phản xạ của cơ thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể bằng cách thoát nước qua hệ bài tiết, phản xạ này không thông qua quá trình học tập.

Thuộc loại phản xạ không điều kiện là

D là phản xạ không điều kiện
A,B,C là phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào dưới đây ?

Phản xạ không điều kiện có đặc điểm : Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống
Lý thuyết:
Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:
- mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện
- mang tính chất loài và di truyền
- trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống
- có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời
- phản ứng tương ứng với kích thích

Khi tập thể dục, ta thấy nóng, đổ nhiều mồ hôi, ta tìm nơi để nghỉ ngơi và quạt cho mát" trong câu trên, có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

Ta phân tích:
PXKĐK: hoạt động nhiều thấy nóng, đổ mồ hôi: đây là những PXKĐK sinh ra đã có.
PXCĐK: thấy nóng tìm nơi nghỉ ngơi và quạt cho mát đây là PXCĐK.
=> Đáp án A

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là?

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:
- mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện
- mang tính chất loài và di truyền
- trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống
- có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời
- phản ứng tương ứng với kích thích

Phản xạ không điều kiện là

phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X