Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Dòng điện chạy qua đèn có .... thì đèn

26/11/2020 34

Câu Hỏi:
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Dòng điện chạy qua đèn có .... thì đèn ....
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X