Cho x_1 và x_2 là hai giá trị thỏa mãn x(5 - 10x) - 3(10x - 5) = 0. Khi đo x_1 +

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho ${x}_{1}{ }{v}{à}{ }{x}_{2}$ là hai giá trị thỏa mãn x(5 - 10x) - 3(10x - 5) = 0. Khi đo ${x}_{1}{ }{+}{ }{x}_{2}$ bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Ta có x(5 - 10x) - 3(10x - 5) = 0
$\Leftrightarrow$
x(5 - 10x) + 3(5 - 10x) = 0
$\Leftrightarrow$
(x + 3)(5 - 10x) = 0
$\Leftrightarrow$
$\left[{x}{+}{3}{=}{0}{5}{-}{10}{x}{=}{0}\right]$
$\Leftrightarrow$
$\left[{x}{=}{-}{3}{10}{x}{=}{5}\right]$
$\Leftrightarrow$
$\left[{x}{=}{-}{3}{x}{=}\dfrac{1}{2}\right]$
Nên ${x}_{1}{ }{=}{ }{-}{3}{;}{ }{x}_{2}{ }{=}{ }\dfrac{1}{2}$ => ${x}_{1}{ }{+}{ }{x}_{2}$ = -3 + $\dfrac{1}{2}$= $\dfrac{{{-}{5}}}{2}$
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X