Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(x) có bao nhiêu cực

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu cực trị?
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(x) có bao nhiêu cực trị? hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X