Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ảnh của điểm M(-6 ; 1) qua phép vị tự tâm O tỷ số k

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ảnh của điểm M(-6 ; 1) qua phép vị tự tâm O tỷ số k = 2 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X