Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) Phản ứng

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học:

2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sau đây đúng là cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X