Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín: 2NO2 (k) → N2O4

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:

2NO2 (k) →  N2O4. Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản ứng thuận có ΔH ‹ 0, phản ứng tỏa nhiệt

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X