Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k).

Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cân bằng hóa học này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi, phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X