Các bóng đèn trong gia đình được mắc song song là vì:

27/11/2020 49

Câu Hỏi:
Các bóng đèn trong gia đình được mắc song song là vì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X