Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 27 gồm các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.

Câu 1. Điều nào sau đây là đúng về nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật?
Câu 2. Vi sinh vật khuyết dưỡng là gì?
Câu 3. Đối với sự sinh trưởng của vi sinh vật, Mn, Zn, Mo... là các nguyên tố có vai trò quan trọng trong quá trình
Câu 4. Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là chất hóa học nào sau đây?
Câu 5. Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các protein. Do đó, chất này được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoomandehit là
Câu 6. Người ta có thể sử dụng nhiệt độ để
Câu 7. Dựa vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia các vi sinh vật thành
Câu 8. Nhu cầu về độ ẩm khác nhau ở các nhóm vi sinh vật khác nhau. Do đó, người ta có thể dùng nước để
Câu 9. Vì sao có thể để thức ăn khá lâu trong tủ lạnh mà không bị hỏng?
Câu 10. Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?
Câu 11. Điều nào sau đây không đúng khi nói về sự ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sống của vi sinh vật?
Câu 12. Người ta có thể bảo quản thịt bằng cách xát muối vào miếng thịt. Muối sẽ ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật. Điều nào sau đây là đúng?
Câu 13. Vi khuẩn lactic thích hợp với môi trường nào sau đây:
Câu 14. Đường là một chất hóa học. Khi dùng đường để ngâm quả mơ làm nước giải khát, nồng độ đường ở 2 bên màng tế bào vi sinh vật có trong lọ mơ chênh lệch lớn khiến cho nước trong tế bào vi sinh vật bị rút ra ngoài gây hiện tượng co nguyên sinh làm cho tế bào vi sinh vật không phân chia được. Điều nào sau đây là đúng?

đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8A
Câu 2BCâu 9A
Câu 3CCâu 10C
Câu 4ACâu 11D
Câu 5ACâu 12C
Câu 6ACâu 13A
Câu 7CCâu 14D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X