Người ta có thể bảo quản thịt bằng cách xát muối vào miếng thịt. Muối sẽ ảnh

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Người ta có thể bảo quản thịt bằng cách xát muối vào miếng thịt. Muối sẽ ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật. Điều nào sau đây là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X