Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các protein. Do đó, chất này được sử dụng

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các protein. Do đó, chất này được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoomandehit là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các protein. Do đó, chất này được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoomandehit là chất ức chế sinh trưởng.
Các anđêhit (phoocmanđêhit 2%): Bất hoạt các prôtêin → Được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các biện pháp điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người là:

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm nhân tố bên trong (đặc điểm di truyền của giống, hoocmôn) và điều kiện ngoại cảnh (chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phòng chữa bệnh, thời tiết, khí hậu,..). Và người ta đã sử dụng các biện pháp tác động đến 2 yếu tố này để điều khiển hoạt...

Chất nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của phôi thai, gây dị tật ở trẻ em?

Chất kích thích, chất gây nghiện gây ảnh hưởng đến phôi thai, gây dị tật ở trẻ sơ sinh.
Đáp án C

Nhân tố bên trong quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:

Lời giải:
Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di truyền
Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng là các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật.
Đáp án cần chọn là: A

Tại sao tắm nắng vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?

Dưới tác dụng của tia tử ngoại, tiền vitamin D chuyển thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Ca để hình thành xương nên việc tắm nắng vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ

Chất nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của phôi thai, gây dị tật ở trẻ em?

Chất ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của phôi thai, gây dị tật ở trẻ em là: chất kích thích, chất gây nghiện (rượu, bia, thuốc lá, ma túy, ...)

Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch trải qua bao nhiêu giai đoạn chính?

Tuổi thọ của ếch được tính từ lúc trứng ếch được thụ tinh. Khi hợp tử được hình thành thì sẽ trải qua giai đoạn phát triển phôi, sau đó đến giai đoạn ấu trùng (nòng nọc) rồi đến giai đoạn ếch trưởng thành (nòng nọc rụng đuôi thành ếch trưởng thành). Như vậy quá trình phát triển của ếch trải qua 3 giai .....

Hiện tượng con lai có năng suất và phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là:

Hiện tượng con lai có năng suất và phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là ưu thế lai.
Siêu trội là giả thuyết được đưa ra để giải thích cho hiện tượng ưu thế lai
Bất thụ là hiện tượng cơ thể không có khả năng sinh sản hữu tính

Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với bố mẹ gọi là:

Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với bố mẹ gọi là ưu thế lai.

Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật?

Làm tăng khả năng thích ứng với mọi điều kiện sống bất lợi của môi trường là ý không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật

Cá rô phi ở nước ta sống và phát triển ổn định ở nhiệt độ từ 5,6 ¸ 42°C. Chúng sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở nhiệt độ từ 20 ¸ 35°C. Khoảng giá định xác định từ 25 ¸ 35 C gọi là

Cá rô phi ở nước ta sống và phát triển ổn định ở nhiệt độ từ 5,6 ¸ 42°C. Chúng sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở nhiệt độ từ 20 ¸ 35°C. Khoảng giá định xác định từ 25 ¸ 35 C gọi là khoảng thuận lợi.

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X