Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 30 gồm các câu hỏi về sự nhân lên của virut trong tế bào chủ giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.

Câu 1. Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut?
Câu 2. Vì sao mỗi loại virut chỉ nhân lên trong một số loại tế bào nhất định?
Câu 3. Điều nào sau đây là đúng với sự xâm nhập của phago vào tế bào chủ?
Câu 4. Giai đoạn nào sau đây có sự nhân lên của axit nucleic trong tế bào chủ?
Câu 5. Điều nào sau đây là đúng với sự sinh tổng hợp của virut?
Câu 6. HIV là gì?
Câu 7. Khi ở trong tế bào limpho T, HIV
Câu 8. Virut bám được vào tế bào chủ là nhờ
Câu 9. Ý nào sau đây là sai?
Câu 10. Khi cơ thể đã bị nhiễm HIV nhưng không biểu hiện triệu chứng gì là đặc điểm của
Câu 11. Điểm nào sau đây là đúng khi nói về việc phòng trừ bệnh do HIV gây ra?

đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2DCâu 8A
Câu 3ACâu 9C
Câu 4CCâu 10A
Câu 5ACâu 11C
Câu 6D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X