Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 32 gồm các câu hỏi về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.

Câu 1. Bệnh truyền nhiễm là gì?
Câu 2. Điều nào sau đây là đúng khi nói tác nhân gây bệnh truyền nhiễm?
Câu 3. Bệnh HIV/AIDS truyền từ mẹ sang con theo con đường
Câu 4. Điều nào sau đây là đúng khi nói về các bệnh truyền nhiễm ở người?
Câu 5. Miễn dịch là gì?
Câu 6. Miễn dịch không đặc hiệu có đặc điểm nào sau đây?
Câu 7. Miễn dịch đặc hiệu
Câu 8. Điều nào sau đây là đặc điểm riêng của miễn dịch thể dịch?
Câu 9. Có hiện tượng, trong môi trường sống của một người có nhiều vi sinh vật gây một loại bệnh nhưng người đó vẫn sống khỏe mạnh. Giải thích nào sau đây là đúng với hiện tượng này?
Câu 10. Vi sinh vật có thể lây bệnh theo con đường nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2ACâu 7C
Câu 3DCâu 8D
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X