Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 31 gồm các câu hỏi về sự nhân lên của virut trong tế bào chủ giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.

Câu 1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut kí sinh ở thực vật?
Câu 2. Chọn giống cây trồng sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng và tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh là những biện pháp tốt nhất để có các sản phẩm trồng trọt không nhiễm virut. Lí do cốt lõi là vì
Câu 3. Virut kí sinh ở côn trùng là
Câu 4. Điều nào sau đây không đúng khi nói về cơ chế lây truyền của virut kí sinh ở những loại côn trùng ăn lá cây?
Câu 5. Điều nào sau đây không đúng khi nói về cách phòng chống những bệnh virut ở người?
Câu 6. Inteferon có những khả năng nào sau đây?
Câu 7. Điều nào sau đây không đúng về gen IFN?
Câu 8. Điều nào sau đây là đúng về thuốc trừ sâu từ virut?

đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 31: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 5A
Câu 2BCâu 6D
Câu 3ACâu 7D
Câu 4DCâu 8C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X