Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 33 gồm các câu hỏi về ôn tập phần sinh học vi sinh vật giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.

Câu 1. HIV có thể tấn công tế bào nào?
Câu 2. Bệnh không phải do virut gây ra là bệnh nào?
Câu 3. Bệnh viêm não Nhật Bản có vật trung gian truyền bệnh là gì?
Câu 4. Virut sẽ xâm nhập vào tế bào nếu trên bề mặt tế bào đó có
Câu 5. Câu nào sau đây không đúng khi nói về bệnh truyền nhiễm
Câu 6. Bệnh không phải là bệnh truyền nhiễm là
Câu 7. Bệnh cúm lây truyền qua con đường nào sau đây?
Câu 8. Ý nào sau đây có nội dung không đúng khi nói về miễn dịch dịch thể?
Câu 9. Điều nào sau đây không đúng với inteferon?
Câu 10. Sơ đồ nào sau đây là đúng với quy trình sản xuất inteferon?

(1) Gắn IFN vào ADN phago tạo ra phago tái tổ hợp
(2) Nhiễm phago tái tổ hợp vào E. coli
(3) Nuôi E. coli nhiễm phago tái tổ hợp trong một nồi lên men
(4) Tách gen IFN ở người

Phương án đúng là
Câu 11. Mục đích của việc tiêm vacxin phòng bệnh là gì?
Câu 12. Virut gây bệnh ở thực vật xâm nhập và nhân lên trong tế bào sau đó lan sang các tế bào khác bằng con đường nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7C
Câu 2CCâu 8C
Câu 3DCâu 9D
Câu 4ACâu 10A
Câu 5BCâu 11B
Câu 6BCâu 12B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X