Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X