Trắc nghiệm Sinh 9 bài 29 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 29 có đáp án củng cố kiến thức cơ bản về bệnh và tật di truyền ở người.

Câu 1. Bệnh, tật di truyền là
Câu 2. Nguyên nhân có thể dẫn đến các bệnh di truyền và tật bẩm sinh ở người là do
Câu 3. Ở người, tính trạng nào sau đây di truyền có liên quan đến giới tính?
Câu 4. Bệnh di truyền xảy ra do đột biến gen là
Câu 5. Hội chứng Đao ở người là dạng đột biến
Câu 6. Người bị hội chứng Đao có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng bằng
Câu 7. Hậu quả xảy ra ở bệnh nhân Đao là
Câu 8. Câu dưới đây có nội dung đúng là
Câu 9. Bệnh Tơcnơ là một dạng bệnh:
Câu 10. Bệnh Tơcnơ là một dạng đột biến làm thay đổi về
Câu 11. Trong tế bào sinh dưỡng của người bệnh nhân Tơcnơ có hiện tượng:
Câu 12. Hậu quả xảy ra ở bệnh nhân Tơcnơ là
Câu 13. Biểu hiện ở bệnh bạch tạng là
Câu 14. Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do
Câu 15. Nếu bố và mẹ có kiểu hình bình thường nhưng đều có mang gen gây bệnh câm điếc bẩm sinh thì xác suất sinh con mắc bệnh nói trên là
Câu 16. Phát biểu dưới đây có nội dung đúng là
Câu 17. Ở người, đã phát hiện tật di truyền nào
Câu 18. Các biện pháp hạn chế các bệnh tật di truyền là gì?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 29 Bệnh và tật di truyền ở người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 10C
Câu 2DCâu 11D
Câu 3CCâu 12C
Câu 4CCâu 13D
Câu 5ACâu 14A
Câu 6BCâu 15A
Câu 7DCâu 16C
Câu 8CCâu 17D
Câu 9ACâu 18D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X