Ở người, tính trạng nào sau đây di truyền có liên quan đến giới tính?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở người, tính trạng nào sau đây di truyền có liên quan đến giới tính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bệnh máu khó đông di truyền có liên quan đến giới tính

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X