Bệnh di truyền xảy ra do đột biến gen là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bệnh di truyền xảy ra do đột biến gen là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bệnh máu không đông và bệnh bạch tạng xảy ra do đột biến gen

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X